top of page
Skjermbilde 2022-03-30 kl. 21.41.38.png

Nettverk og inspirasjon er viktig


Hvorfor skal du melde deg på konferansen Sisters In Cars Scandinavia i Oslo, 29. og 30. mars?

Bilbransjen er mannsdominert. Selv om det stadig rekrutteres flere kvinner, er fortsatt ni av ti menn. Ønsket om og behovet for et mere balansert mangfold er absolutt gjeldene. Likevel går det sakte.

Det er viktig å bli inspirert, lære og utvikle seg. Det er tilsvarende viktig at kvinner påvirkes av andre kvinner.

I og med at menn dominerer bransjen, er det nettverket som finnes også mannsdominert. Det er behov for å snu litt på det og etablere et kvinnedominert nettverk. Menn er absolutt velkommen. Akkurat som kvinner er det i denne mannstunge bransjen.

På konferansen vil vi ta opp temaer som bransjen er opptatt av, og innleggene og diskusjonene domineres av kvinner fra hele Skandinavia.


De siste to-tre årene har det kommet til flere helelektriske leverandører i bransjen. Flere av disse rekrutterer mange kvinner. Det er fantastisk bra! Det som imidlertid er viktig, totalt sett, er å jobbe for at de som rekrutteres blir i jobben sin.

I en bransje med tunge tradisjoner med flest menn som dominerer, må det bevisst jobbes for at kvinnene får de utfordringene og mulighetene de ønsker seg. Ellers kan de forsvinne til andre jobber og bransjer.

Konferansen skal inspirere og motivere, slik at vi får et større nettverk og dermed styrket tilhørighet og ønske om å bli i bransjen.

Jeg har en appell til alle som ønsker større mangfold og til dem som har kvinner i stillinger under seg: Send dem på konferanse! Du kan risikere å få tilbake noen inspirerte og motiverte ansatte med ny giv.

Det å bygge nettverk for kvinner i en mannstung bransje kan være avgjørende for følelsen av tilhørighet og trivsel. På konferansen blir det også muligheter for å delta i et mentor/mentee program. Dette vil igjen kunne styrke mulighetene for å bli værende og utvikle seg videre.

Jeg har litt å si om konferansen og betydningen her:


Alle ønskes velkommen! Menn og kvinner, ledere, selgere, servicefolk, teknikere, markedsførere, kommunikatører, og alle andre. Vi kan ikke bli bedre uten hverandre. Men, det er mange måter å gjøre og utvikle ting på. Nå er det tid for å inkludere mangfoldet og se på nye måter å gjøre det på.


Velkommen til Oslo 29. og 30. mars.


Beste hilsen

Gro

33 views0 comments

Comments


bottom of page